Navigace

Obsah

Rok 2014

Předvánoční  doba .........

je čas pro přípravu na vánoční svátky. V adventu uklízíme, pečeme a zdobíme svá obydlí vánočními dekoracemi. Také letos proběhlo "Adventní tvoření" které uspořádal "Paršovský babinec".Všichni zájemci si zde mohli vyrobit adventní věnce, svícny či jiné dekorace.


Adventní výstava

Členové kulturního a sociálního výboru obce spolu s rodiči dětí při Mateřské škole v Paršovicích uspořádali společně v sobotu 29.11.2014 a v neděli 30.11.2014  výstavu. Návštěvníci mohli obdivovat krásu adventních věnců, svícnů a dalších vánočních ozdob,pro své blízké koupit pěkné dárky, nebo se podívat na výrobu svící ze včelího vosku.Dalším zpestřením výstavy byl i kulturní program,při kterém v sobotu vystoupil smyčcový soubor ze ZUŠ v Hranicích a zazpívala slečna Barbora Mikolášiková. V neděli  vystoupily děti ze Základní školy v Opatovicích a Mateřské školky v Paršovicích.

napsali o nás v tisku


Vánoční strom se u nás rozsvítil v první adventní neděli 30.11.2014


Zpívání na kostelních schodech

I přes velmi větrné a chladné počasí jsme se se čtvrtou neděli adventní sešli a zaspívali si koledy. Při zpěvu nás na klávesy doprovodila paní M.Gadasová a hlavně děti, které hrály na triangly, chrastítka, bubínky a tamburiny. Nechyběl ani tradiční punč pro dospělé a ovocný čaj pro děti. Všichni kdo přišli,neodcházeli domů s prázdnou, mohli si odnést radost ze setkání s přáteli a  blížících se vánočních svátků a také Betlémské světlo.
 

Vánoční koncerty  2014


Entuziasté

Na svátek Sv. Štěpána vystoupili ve farním kostele Sv.Markéty se svým repertoárem přerovští  Entuziasté. Tento pěvecký soubor byl v Paršovicích již potřetí a svým krásným zpěvem koled a gospelů potěšil jistě jak posluchače, kteří jej slyšeli prvně,tak i své letité příznivce.


Parsong a děti z Paršovic

V neděli 28.12.2014 ve farním kostele zněla hudba ne jen při Bohoslužbě,ale opět při koncertu. Tentokrát si hudební pásmo připravil pěvecký sbor PARSONG pod vedením pana Vladislava Cée a děti z Paršovic pod vedením paní Jany Palové, Miluše Gadasové a Věry Zelové. Koncert zahájily děti zpěvem netradičních koled a jejich jasné hlásky upřímně vyjadřovaly radost z narození Ježíška. Jednu koledu si zazpíval PARSONG spolu s malými zpěváčky  a dále sbor pokračoval známými koledami v novém aranžmá. Závěrem zazněla skladba "Litanie" s  doprovodem houslí,violoncella,hoboje a flétny.Věříme, že i toto amatérské vystoupení udělalo radost všem posluchačům.
 

Tříkrálová sbírka 2015

se uskudečnila v neděli 4.1.2015. Po mši svaté dostali všichni koledníci požehnání a vydali se na obchůzku naší vesnicí. Také letos se nám podařilo díky štědrosti Vás - dárců, na pomoc potřebným vybrat 11 113,- Kč. Děkujeme za Vaši štědrost.

 

Stránka

Přerovští Entuziasté

Přerovští Entuziasté

 

 

PARSONG a děti z Paršovic

PARSONG a děti z Paršovic

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka