Navigace

Obsah

Noc kostelů 2013

24.května 2013 

jsme měli opět příležitost zažít  kostel ve večerní a noční atmosféře, setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku, ...

Program byl opravdu pestrý od 17:30 Májová pobožnost, pak slavnostní vyzvánění zvonů a při zahájení vystoupili  současní i bývalí žáci ZUŠ Hranice pod vedením p. učitelky Ivany  Chudové a to Hobojové trio, Klarinetové duoFlétnový kvintet. Následovala    komentovaná prohlídka kostela s následnou prohlídkou kůru. Poté koncert klasické hudby v podání p.Pavly Pardubické (violoncello, varhany) a Scholy Paršovice.Prohlídku kůru s varhanami i s  možností shlédnutí strojku věžních hodin zasvěceně komentoval pan Antonín Zdráhala,dlouholetý varhaník zdejšího kostela. Tento večer byl zakončen ve 21.30 hodin společnou adorací za hudebního doprovodu Scholy Paršovice. Po celý večer také všichni zájemci měli možnost individuální prohlídky kostela včetně sakristie a farního muzea, shlédnutí kůru a věžních hodin. Mohli se zapojit do přepisování Bible a vyzkoušet své znalosti o našem kostele v kvízu pro děti i dospělé.Na faře  bylo pro návštěvníky připraveno i malé pohoštění. Letos na Noc kostelů přišlo 80 návštěvníků. Myslím, že se sluší poděkovat pořadatelům a všem, kteří  se do organizace této akce jakýmkoliv způsobem zapojili.

Stránka

  • 1

Hobojové trio ZUŠ Hranice

Hobojové trio ZUŠ Hranice

Klarinetové duo ZUŠ Hranice

Klarinetové duo ZUŠ Hranice

Flétnistky ZUŠ Hranice

Flétnistky ZUŠ Hranice

 

Přepis Bible

Přepis Bible

 

Paršovská Schola v akci

Paršovská Schola v akci

 


Stránka

  • 1