Navigace

Obsah

               Příjmání dětí do MŠ

   Do mateřské školy jsou přijmány děti ve věku zpravidla od 3-6 let. 

   Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku,který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.

  Ředitel školy může příjmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má odklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemúže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

  Ředitel školy stanoví zápis dětí do mateřské školy ,kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu.

  Zákonný zástupce dítěte mladšího tří let by měl v zájmu zvážit emoční a samostatnost dítěte na vstup do předškolního zařízení.

   Kritéria k přijetí dítěte do MŠ zde ke stažení