Navigace

Obsah

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (za popelnice)            

500.- Kč/osobu

__________________________________________________________________________

Poplatek ze psů

první pes - 100.- Kč

každý další pes - 150.- Kč

(Prosíme občany, kteří mají doma staré psí známky aby je při platbě poplatků vrátili. Po zaplacení poplatku obdrží novou)

_________________________________________________________________________

Stočné

dle počtu osob a osobních vozidel v domácnosti a směrných čísel

245,53 Kč/osobu

73,66 Kč/osobu při zkolaudované ČOV

7,01 Kč/osobní auto

 

Výsledná částka se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru

_________________________________________________________________________

ZPŮSOBY PLATBY:

HOTOVOSTNĚ -  v úředních hodinách na pokladně obecního úřadu

BEZHOTOVOSTNĚ - zasláním platby na účet č.23722831/0100Variabilní symbol prosím uveďte ve tvaru: číslo popisné_rok (např. 3_2017)