Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky

_____________________________________________________________________

EVIDENCE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBCE PARŠOVICE

_____________________________________________________________________

- Obecně závazná vyhláška č.1/2005 - Požární řád obce

- Obecně závazná vyhláška č.1/2009 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být povolování výherních hracích automatů povoleno

- Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Paršovice

- Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku ze psů

- Obecně závazná vyhláška č.3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

- Obecně závazná vyhláška č.4/2019 o místním poplatku ze vstupného 

- Obecně závazná vyhláška č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů