Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky

_____________________________________________________________________

EVIDENCE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBCE PARŠOVICE

_____________________________________________________________________

- Obecně závazná vyhláška č.1/2005 - Požární řád obce

- Obecně závazná vyhláška č.1/2009 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být povolování výherních hracích automatů povoleno

- Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Paršovice

- Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o místních poplatcích