Navigace

Obsah

Zastupitelstvo obce usnesením z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce, ze dne 28.6.2011, schválilo pořízení nového Územního plánu Paršovice. Na 15. veřejném zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7. 2. 2012 bylo toto pořizování Územního plánu Paršovice přerušeno z důvodu zahájení komplexních pozemkových úprav na katastru obce Paršovice.

Na 12. veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 24. 11. 2015 bylo rozhodnuto o pokračování v pořizování Územního plánu Paršovice.

Zpracování nového Územního plánu Paršovice připravuje Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad.

Zde Vás budeme průběžně informovat o průběhu jeho přípravy a zpracování

Výzva pro občany obce Paršovice a fyzické nebo právnické osoby, které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemkým nebo stavbě na území obce

Pro předložení Vašich podnětů a požadavků na budoucí využití pozemků ve správním území obce Paršovice před vypracováním Návrhu zadání ÚP můžete využít tento formulář